Om Sprid.

Genom Sprid. ges konkreta verktyg och metoder för att skapa och genomföra egna lokala projekt tillsammans med andra som delar visionen om ett samhälle fritt från rasism. På nio orter har projektgrupper bildats efter att ha genomgått en helgkurs i projektarbete tillsammans. Helgkursen kallas Driv. och ges av certifierade Inspiratörer inom Sprid. som själva är unga. En efter en genomför de utbildade grupperna utåtriktade lokala projekt mot rasism, från Umeå i norr till Malmö i söder.


>> Läs mer om Sprid. här.